Privacy Policy

N.S.V. de Vrijheid Rotterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

N.S.V. de Vrijheid Rotterdam maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. N.S.V. de Vrijheid Rotterdam heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. N.S.V. de Vrijheid Rotterdam privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers van betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail via de contactpagina.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website van N.S.V. de Vrijheid Rotterdam wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan mogelijke type- of schrijf fouten, alsmede vermelde prijzen, type-specificaties kunnen geen rechten worden ontleend.

N.S.V. de Vrijheid Rotterdam neemt zich dan ook het recht voor eventuele foutcorrecties of prijswijzigingen, zonder enige kennisgeving door te berekenen of door te voeren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de N.S.V. de Vrijheid Rotterdam website.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op de N.S.V. de Vrijheid Rotterdam website verkregen is.

 

Auteurswet

Bezoekers van de website N.S.V. de Vrijheid Rotterdam mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de N.S.V. de Vrijheid Rotterdam site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van N.S.V. de Vrijheid Rotterdam.

Copyright 2005 – 2019, N.S.V. de Vrijheid Rotterdam, alle rechten voorbehouden.

Namens het Bestuur