Belangrijke Informatie

Is uw interesse in de schietsport gewekt en wilt U meer weten over deze boeiende tak van sport, leest U hieronder verder wat de schietsport inhoudt. Verder kunt U ook informatie over de schietsport vinden op de website van de KNSA.

Is uw interesse gewekt dan kunt U een e-mailbericht sturen of het contactformulier invullen en informatie vragen. Alleen serieuze verzoeken of vragen over de schietsport en onze vereniging zullen worden beantwoord. Op dit moment hanteren wij wel een wachtlijst met het aannemen van nieuwe leden. Tevens is het ook niet mogelijk om zonder afspraak een bezoek aan onze vereniging af te leggen. Verder is het bij onze vereniging nietmogelijk om schietlessen te krijgen en om een proefles aan te vragen.

Sportschieten

Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een sport waar alles in zit en die kan worden beoefend van recreatief tot aan topsportniveau. Een sport die in Nederland momenteel door circa 42.000 bij de KNSA geregistreerde schutters wordt beoefend in de leeftijdscategorie van circa 9 tot 90 jaar.

Om een (zeer) goede schutter te worden, moet iemand wel over bepaalde extra kwaliteiten beschikken. Om aansprekende resultaten te behalen bij het schieten, zijn een goede conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen belangrijk. Met deze eigenschappen kan iemand zelfs uitgroeien tot een topper, waarvan Nederland er inmiddels een aantal kent. Het hoogste niveau dat een sportschutter kan bereiken, is het lidmaatschap van één van de KNSA-kernploegen (o.a. Geweer, Pistool, Kleiduiven).

Zowel voor de recreatieve als voor de wedstrijdschutter worden ieder jaar veel (KNSA-)wedstrijden georganiseerd. De Associatie organiseert wedstrijden voor elke categorie en voor elk niveau schutter.

Natuurlijk is er slechts een zeer select gezelschap dat op een hoog niveau wil en kan schieten. Het merendeel van de sportschutters beoefent de schietsport op recreatief niveau, en neemt al dan niet deel aan wedstrijden binnen of buiten de eigen vereniging.

Veiligheid

De schietsport is één van de veiligste sporten in ons land. De KNSA draagt hiertoe bij door het opstellen van goede reglementen, het opleiden van deskundig kader en het adviseren bij de bouw van veilige schietbanen. Op iedere schietbaan is baancommandant aanwezig die de handelingen van iedere schutter nauwlettend in de gaten houdt. Dit is in het belang van de veiligheid. Er zijn instructeurs die nieuwe leden, dus ook u, de grondbeginselen van de schietsport zorgvuldig zullen bijbrengen en u pas vrijgeven als zij van mening zijn dat u zich op de schietbaan veilig kunt gedragen. De wetgever heeft bepaald, voordat iemand lid kan worden van een schietsportvereniging, deze bij de gemeente een zogenaamde Verklaring omtrent het gedrag moet aanvragen. Er vindt dan een justitiële controle plaats om te zien of deze persoon iets op zijn kerfstok heeft dat zich niet verdraagt met de schietsport.

Schietsportonderdelen

De schietsport kent een zeer grote diversiteit aan onderdelen (disciplines). Ze wordt namelijk beoefend met verschillende vuur- en luchtdrukwapens, waarvoor afzonderlijke disciplines zijn ingesteld. De vuurwapens variëren van zeer moderne schietsportwapens tot zeer oude voorladers uit vorige eeuwen. De KNSA kent binnen haar organisatie verschillende wapengroepen, zoals Luchtgeweer, Klein Kaliber Geweer, Groot Kaliber Geweer, Pistool, Kleiduiven en Historische Wapens. Binnen onze vereniging worden regelmatig wedstrijden georganiseerd binnen verschillende disciplines.

Voor al deze wapengroepen en onderdelen zijn reglementen vastgesteld aan de hand waarvan wedstrijden worden verschoten (open wedstrijden, klasseringswedstrijden, postwedstrijden, juniorenwedstrijden, enzovoorts). Voor (bijna) ieder onderdeel bestaan tevens KNSA-kampioenschappen, zoals Afdelings, Districts- en Nederlandse Kampioenschappen. Op de Olympische Spelen worden in totaal 15 schietsportdisciplines beoefend. Het kleiduivenschieten is wellicht het meest bekende voorbeeld daarvan, maar er is ook een grote verscheidenheid aan geweer- en pistooldisciplines onder de Olympische onderdelen. Ook Nederlandse (top-) sportschutters (kernploegleden) nemen regelmatig deel aan de Olympische Spelen, waarvan de schietsport trouwens als één van de eerste sporten reeds vanaf het ontstaan een vast onderdeel is. Topsport is de KNSA dus niet vreemd.

Wapens

Voor de beoefening van de schietsport is een (sport-)wapen nodig. Een beginnende sportschutter die lid is van een (KNSA-) schietsportvereniging, mag volgens de Nederlandse wetgeving meteen een eigen luchtdrukwapen aanschaffen maar (nog) geen vuurwapen. Mede daarom zijn de luchtdrukdisciplines (luchtgeweer/luchtpistool) bij uitstek geschikt voor personen die net kennismaken c.q. beginnen met de schietsport. Ook de basistechnieken van het geweer- en pistoolschieten (klein- en grootkaliber) kunnen met luchtdrukwapens goed worden aangeleerd.

Maar een beginner kan ook één van de vele andere door de KNSA gereglementeerde en/of erkende disciplines beoefenen. Gelet op de relatief hoge aanschafkosten van een schietsportwapen maar ook vanwege het feit dat een schutter pas na enige tijd (minimaal één jaar lidmaatschap van een KNSA-schietvereniging) een eigen vuurwapen mag aanschaffen, kan een schutter ook (eerst) gebruik maken van zogenaamde verenigingswapens. Dit zijn wapens die binnen de vereniging beschikbaar zijn. Eén of meerdere leden van de vereniging hebben een verlof voor deze wapens en mogen deze op de schietbaan overdragen aan een schutter. Zo kan iemand eerst kennismaken met verschillende schietsportonderdelen voordat hij of zij een keuze maakt voor een bepaalde discipline en daarna voor de eventuele aanschaf van een eigen wapen dat geschikt is voor de beoefening van die discipline.

Bij onze vereniging wordt geschoten met pistolen, revolvers en met geweren in verschillende klassen en kalibers variërend van oud tot modern. Zwartkruit is bij ons niet toegestaan vanwege de vervuilende eigenschappen in een volkomen gesloten gebouw. Om goed te kunnen schieten, komt er het een en ander bij kijken. U moet zich kunnen concentreren, ademhaling moet goed zijn, bewegingen met het lichaam onder controle, goede timing en de juiste technieken toepassen om een schot af te kunnen geven met een goed resultaat. Het is niet noodzakelijk of verplicht om een eigen wapen aan te schaffen; de wapens van de vereniging kunnen daarvoor ook worden gebruikt. Vaak is het natuurlijk wel zo, dat iemand een eigen wapen wil hebben om zo vaak en goed mogelijk mee te kunnen oefenen op de schietbaan, zodat betere resultaten kunnen worden behaald. Bij N.S.V. de Vrijheid zijn goede wapens van meerdere categorieën aanwezig om de verschillende KNSA-disciplines te kunnen beoefenen.